9 Mayıs 2014 Cuma

PaylaşımlarVirtual Switching System (VSS)
Ağ operatörleri, ağ cihazları ve bağlantıları çift yapılandırarak güvenilirliğini artırır. Yedekli ağ elemanları ve bağlantıları arttıkça network kablolama  ve yapı karmaşıklığıda artar bunu önlemek amaçlı  VSS Sanal anahtarlama şebeke elemanlarının sayısını azaltarak ve gereksiz anahtarları ve bağlantıları yönetme karmaşıklığını gizleyerek ınızı kolaylaştırır. VSS yapısı Şekil1 de görüldüğü gibi  2 ayrı omurgayı tek bir omurga gibi görmenizi sağlar.  Vss data plane aktif aktif ama control plane leri aktif pasif olarak  çalıştırır

VSS teknolojisi cisco 6500 ve 4500 omurgalar üzerinde bazı sup kartlarında ve Cisco IOS Release 12.2(33)SXH1 ve sonrasındaki IOS larda desteklenmektedir.

                                                                    Şekil1

Cisco 6500 node lar üzerinde çift yedekli sup kart bulunduğu takdirde VSS tam full mesh bir yapı için önerilen sup kartlar arası bağlantı aşağıdaki gibidir


              C6500 Switch1               C6500 Switch2

Mümkün olduğunca  sup üzerindeki 10 gb ler üzerinden çaprazlama yapılmalıdır. Sistem linklerden bir tanesini VSL link olarak atar.

VSS Config
Vss  ile ilgili sırasıyla config aşağıdaki gibidir 
Kuruluma başlamadan önce sup kartların kendi içinde yedekliliğini sağlaması için her iki switch üzerinde de  sso modda olması gerekirredundancy
main-cpu
  auto-sync running-config
mode sso


Switch 1
switch virtual-domain 100
switch mode virtual
switch 1
switch 1 priority 110

Switch 2
switch virtual-domain 100
switch mode virtual
switch 2
switch 1 priority 110


 Switch 1
interface Port-channel 1
 no switchport
 no ip address
 no platform qos channel-consistency
 switch virtual link 1


 Switch 2
interface Port-channel 2
 no switchport
 no ip address
 no platform qos channel-consistency
 switch virtual link 2

Sup kartlarda bağlanan uplink portları oluşturulan portchannel gruplara dahil ediyorsunuz

Switch 1
interface TenGigabitEthernet5/4
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 1 mode on
!
interface TenGigabitEthernet5/5
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 1 mode on

interface TenGigabitEthernet6/4
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 1 mode on
!
interface TenGigabitEthernet6/5
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 1 mode on

Switch2

interface TenGigabitEthernet5/4
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 2 mode on
!
interface TenGigabitEthernet5/5
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 2 mode on

interface TenGigabitEthernet6/4
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 2 mode on
!
interface TenGigabitEthernet6/5
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 channel-group 2 mode on

Switchler üzerindeki bu configler bittikten sonra aşağıdaki komutu # modda her iki cihazdada mümkün olduğunca aynı sürede 3- 5 sn önemli değil girip switchlerin kapanıp açılmasını beklemeniz gerekiyor 


Switch1 
 switch convert mode virtual

Switch2
 switch convert mode virtual


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder